Meghívó 2020. 02. 06.


 

 

MEGHÍVÓ

 

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 6. napján (csütörtökön) 16:30 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

 

 - Meghívó PDF

Helye: Pula, Faluház

 

1.    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

előterjesztő: Szenger István Bálint polgármester

 

2.    Pula 010, 011/2 hrsz.-ú árok, 042 hrsz.-ú játszótér és 041 hrsz.-ú dűlőút bozótirtásához tulajdonosi hozzájárulás

előterjesztő: Szenger István Bálint polgármester

 

3.    Döntés Idősek Napjára ajándékcsomag juttatásáról

előterjesztő: Szenger István Bálint polgármester

 

 

 

Pula, 2020. február 4.

                                                                         Szenger István Bálint

                                                                                polgármester