Településrendezés

Településrendezési eljárás véleményezési szakaszának a tájékoztatási anyaga.

- BFNP térképei

- hatályos SZA 8 kivágat

- hatályos TSZT kivágat

- Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész biológiai egyenérték igazolással

- módosított SZA 8 kivágat

- módosított TSZT kivágat

- Műleírás, határozat, rendelet-tervezet

- Önkormányzati válasz tájékoztatási véleményekre

- Tájékoztatásira érkezett 1

- Tájékoztatásira érkezett 2

Pula 5. 2005. VII. 28. HESZ egységes szerk. 2017. 01. 22.

Pula 22./2016. XII.23. HÉSZ. mód