foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PULA "a fészekalja falu"Pályázatok


 EFOP 1.5.2. – 16 – 2017 Humán Szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

 

Kedvezményezett Neve:  Nagyvázsony Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Pula, Kapolcs, Mencshely és Badacsonytomaj

Projekt címe:Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Projekt azonosító száma:EFOP 1.5.2. – 16 – 2017

A szerződött támogatás összege: 218.513.455 Ft, azaz kétszáztizennyolcmillió – ötszáztizenháromezer – négyszázötvenöt forint

A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:Nagyvázsony község Önkormányzata, a térség másik négy településével, - Pulával, Kapolccsal, Mencshellyel és Badacsonytomajjal együtt, - komplex képzési projektet valósít meg. A Széchenyi 2020 keretprogram EFOP-1.5.2-16-2017 pályázatának támogatásával jön létre a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű program, mely komplex munkaerőpiaci integrációs kezdeményezés – lakossági és intézményi képzésekkel, közösségi programokkal segíti a térség fejlődését. A pályázat keretében a résztvevők együttesen 285,4 millió Ft-os, valamint 100%-os intenzitású európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

 

A projekt tartalmának bővebb bemutatása:Kompetenciafejlesztés, készségfejlesztés, képzési programok, közösségi események, élmények tarkítják az elkövetkező időszakban Nagyvázsony és térségének településeit. Az EFOP pályázati projekt keretei között 5 település közösen valósít meg egy komplex tudásbázis és értéknövelő programot a térségben. Nagyvázsony, Kapolcs, Pula, Mencshely és Badacsonytomaj lakossága, intézményi szereplői, közigazgatásban dolgozói számára egy új lehetőség nyílik ezzel a pályázati programmal. OKJ-s képzések, tréningek, tanfolyamok és számos csoportos közösségi tanulási forma lesz elérhető, hogy a munkaerő piaci képességek és készségek, valamint a foglalkoztatás intenzitása, integrációs lehetőségei bővüljenek és növekedjenek a térségben. A projekt befejezése 2020. március 1-re tervezett.


 

TOP 3.1.1.-2015 Nagyvázsony és Művészetek Völgye településeinek

komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése

TOP Közlekedésfejlesztés

Nagyvázsony és Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése

Kedvezményezett Neve: Nagyvázsony Község Önkormányzata
Projekt címe: Nagyvázsony és a Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP -3.1.1.-15 – VE1 – 2016 – 00012
A szerződött támogatás összege: 272.67 millió Ft, azaz kétszázhetvenkétmillió hatszázhetvenötezerháromszázhuszonhárom forint
A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Nagyvázsony és a Művészetek Völgyének települései a Széchenyi 2020 program TOP-3.1.1-15 pályázati kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű pályázati konstrukció keretei között valósul meg. A közel 272,8 millió Ft-os európai uniós támogatás segítségével a biztonságos közlekedésfejlesztés körülményeinek megteremtése, a kerékpáros és a közösségi közlekedés fejlesztése valósul meg a térségben, valamint az ehhez kapcsolódó lakossági szemléletformálás. A pályázat 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt tartalmának bővebb bemutatása:
A pályázati projekt keretei között 5 települési Önkormányzat (Nagyvázsony, Kapolcs, Monostorapáti, Pula, Vígántpetend) valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. alakított ki együttműködő konzorciumot, hogy a Nagyvázsony és a 77-es út mentén fekvő Művészetek Völgye településeinek közlekedésbiztonságát növelje, illetve, hogy megelőzés történjen a térségi kamionátáramlásból fakadó potenciális közlekedési veszélyek kapcsán. A projekt befejezése 2020. május 31-re tervezett. A beruházásnak köszönhetően biztonságosabb lesz a kerékpáros-, gyalogos- valamint közösségi eszközökön való közlekedés, valamint a közlekedési csomópontokban buszokról és buszokra átszálló utasok közlekedése is. A sikeres pályázat célja, hogy javítsa a közlekedésbiztonság adottságait a településközponti szolgáltatások megközelíthetőségét, az oktatási, – a nevelési intézményekhez kapcsolódó tömegközlekedési csomópontok megközelíthetőségét, valamint az iparterület biztonságos elérhetőségét.
A projekt prevenciós jellegéből adódva, annak megvalósításával elérhető lesz, hogy azok a kamion-balesetek, amelyek eddig jelentős anyagi károkat okoztak, de a szerencsének köszönhetően tragédiát nem okoztak, a későbbiekben se veszélyeztessék a településen élők és átutazók testi épségét, életét.
A beruházás számos fejlesztési elemet, beruházást, tartalmaz. A projekt tervezésénél fontos szempont volt, hogy közlekedésbiztonsági szempontból is illeszkedjen minden beruházás a megyei célkitűzésekhez. Így a pályázatban megfogalmazott közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, a nagyvázsonyi ipari park megközelíthetőségét elősegítő beruházás, a munkahelyek és (köz)szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózati fejlesztések, a környezeti erőforrások megóvását jelentő kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának biztosítása egyaránt illeszkedik a veszprémi járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez. A beruházások által a települések között olyan célok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az élhető települési környezet megteremtéséhez. A kerékpáros fejlesztések, valamint a gyalogosok biztonságos közlekedésének kialakítása elősegíti a munkaerő mobilitásának infrastrukturális feltételeit is.


 

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00027

2018. november21.

 

PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8291 Pula, Fő utca 32 HRSZ 34

 

PROJEKTKÖZLEMÉNY

  

A „Faluház energetikai korszerűsítése” címmel (TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00027)Pula Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Európai Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinanszírozott Település és Területfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16) megnevezésű felhívására és nyert bruttó 25, 663 mFt, pályázati támogatást a Faluház épületének(8291 Pula, Fő utca 32.) energetikai korszerűsítésére.

 

A beruházással kialakuló új állapot megfelelő munkahelyi körülményeket teremt az épületben dolgozóknak, valamint elégedettségére lesz az ide érkező ügyfeleknek, településünk lakóinak, A fejlesztés eredményeképpen a fenntartás önkormányzatunk számára lényegesen kisebb költségű lesz, ezáltal jelentős források szabadulnak fel, melyet más, a településünk és az itt élők javát szolgáló célok elérésére tudunk fordítani.

 

A beruházás műszaki tartalmát tekintve a projekt megvalósítása során 361 m2 felületen külső homlokzati szigetelés készül 20 cm vastagságban. Hőszigeteltjük a padlásfödémet, és az alagsori épületrészt valamint az árkád födémet. 154,4 m2 felületen új lapos tető hőszigetelés készül 25 cm vastagságban, valamint kicseréljük a meglévő gázkazánt, egy energiatakarékos kondenzációs gázkazánra, kiépítjük az épület fűtési szakaszolhatóságát, annak vezérlését. A hőleadókra (radiátorok) termosztatikus szabályzó fejeket szerelünk.

 

A pályázatból kialakított napelemes villamos áram előállításnak köszönhetően jelentősen csökkennek az épület fenntartási költségei.

 

Az épület BB besorolásúra történő változása, továbbá egy 2,5 kW teljesítményű HKME méretű naperőmű telepítése óriási mértékű energiaköltség-megtakarítással jár. Emellett a modern rendszer és a felhasználásra kerülő magas minőségű anyagok magas üzembiztonságot eredményeznek.

 

Önkormányzatunk társadalmi felelősségvállalásának és törvényi kötelezettségének eleget téve a beruházás részeként megvalósítja az épületben és annak környezetében a teljes, minden fogyatékkal élő ember által elérhető akadálymentesítését is.

 

A pályázatból biztosított jelentős mértékű beavatkozás indokolttá tette az épületegyüttesben található orvosi rendelő felújítását is, melyet a 353034 ebr42 azonosító számon nyilvántartott „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” pályázati kiírás keretében megvalósuló háziorvosi rendelő felújítása és akadálymentesítésre kapott támogatás biztosít mintegy nettó 14,7 millió forint ereéig. A további fennmerülő költségeket Pula Község Önkormányzata önerőből biztosítja, mindkét projekt esetében.

 

Az építési munkák tervezett kezdésének ideje a közbeszerzési eljárás eredményessége tükrében 2019. tél vége, tavasz eleje időjárástól függően.

 

 

Kivitelezési feladatok befejezése (100%-os készültség) a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-0002 Faluház energetikai korszerűsítése pályázat esetén várhatóan 2019.07.15. a353034 ebr42 azonosító számon nyilvántartott „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” pályázati kiírás keretében megvalósuló háziorvosi rendelő felújítása és akadálymentesítésre kapott támogatás (Támogatói Okirat azonosító 396183) tervezetten 2019.10.15.