foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PULA "a fészekalja falu"Meghívó 2019. 10. 21.

 - Meghívó 2019.10.21. Alakuló ülésPula Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 21-én (hétfő) 18:00 órai
kezdettel alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pula Faluház


Napirend:
1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Holczer Jánosné Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ Képviselő-testületi tagok eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Holczer Jánosné Helyi Választási Bizottság elnöke

3./ Polgármester eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Holczer Jánosné Helyi Választási Bizottság elnöke

4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

5./ Ügyrendi döntés a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság választásához
kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások
ügyében
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

6./ A szavazatszámláló bizottság létrehozása
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

7. / A Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

8./ Az alpolgármester megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

9./ Az alpolgármester eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Pul/28-.../2019
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

10./ Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjáról
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság Elnöke

11./ A polgármester költségtérítése
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság Elnöke

12./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

13./ Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

14./ A gazdasági program kidolgozására megbízás
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

15./ Az SZMSZ módosítása, illetve felülvizsgálatára megbízás adása
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

16./ A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásába képviselő-testületi tag delegálása
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szenger István Bálint polgármester

17./ Egyebek
- Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás
- Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás
- Önkormányzati képviselők oktatásáról szóló tájékoztatás

Pula, 2019. október 17.

Szenger István Bálint
polgármester